Vælg en side

Frederik M. S. Barfod

Arbejder på 8. år som advokat i København. Mine specialer er:

Realkreditinkasso og tvangsauktioner – både for pantebrevsselskaber, realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber, kommuner og forsyningsselskaber, men også for liebhavere (berigtigelser og repræsentation).

Erstatnings- og forsikringsret, herunder særligt professionansvar for ejendomsmæglere, advokater, revisorer og bygningssagkyndige.

Entrepriseret – for såvel større som mindre bygherrer, entreprenørvirksomheder, håndværkere og garantistillere m.v.

Berigtigelser af ejendomshandler.

Endelig fører jeg retssager i tilknytning til ovenstående emner og alm. erhvervsret, herunder kontraktsret.

For alle opgaver gælder det, at arbejdet skal udføres med empati for klienter og modparter – og altid med henblik på at sikre bedst værdi for klienten. Det er derfor ikke usædvanligt at klienter rådgives om, at sager ikke bør føres – klar tale er trods alt det sprog de fleste bedst forstår, men for få rigtig taler.

Jeg arbejder som associeret partner ved Windahl & Sandroos Advokatpartnerselskab og foretager en del af arbejdet i ovenstående sagstyper bortset fra inkasso i dette regi. Min profil hos Windahl & Sandroos findes her.

FORRETNINGSBETINGELSER

Jeg har tegnet sædvanlig advokatansvarsforsikring i HDI Gerling i henhold til lovgivningen og Advokatsamfundets regler herom. Alle klienter kan forvente en diskret behandling til gavn for den tillid, der skal være mellem advokaten og klienten.

Sagerne afregnes efter en afvejning af flere parametre, herunder bl.a. den medgåede tid, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og sagens udfald.

Min timetakst er sædvanligvis mellem kr. 1.800 ekskl. moms og kr. 2.200 ekskl. moms afhængig af sagens karakter m.v.
For så vidt angår berigtigelse af ejendomshandler afregnes de til et salær fra kr. 8.000 ekskl. moms afhængig af handlens karakter.

Link til de advokatetiske regler.

BARFODLAW | Frederik M. S. Barfod | Frederiksgade 7 | 1265 København K | fb@barfodlaw.dk